Stockholmsgruppen

Stockholmsgruppen bildades redan 1979.

Från början var det skolbyggnation som gällde. Det fanns ett mycket stort behov på landsbygden.

1984 - 85 byggdes "vår" första skola i Sambang. Några år senare fick skolan ett kök och en gammal skolbyggnad reparerades

1993 invigdes Dibba Kundaskolan där vi även betalade för en brunn.

1996 byggdes Katabaskolan tillsammans med en grupp i Bengtfors.

1999 byggdes en skola i Kuntaur tillsammans med Gåvogruppen.

2001 byggdes skolan i Nema Kuta. Där betalade vi hela insatsen på 59000 kr.

2003, blev skolan i Batti Ndarr färdig. Betalad tillsammans med flera gambiagrupper.

2005 byggdes ett skolkök i Sare Samba.

2006 Sambel Kunda heter byn där vår senaste skola byggdes. Den stod helt klar i i maj . Insatsen på 73000 kr delades med grupperna i Mullsjö och Stavsborgsskolan.

När Sida slutade stödja skolbyggnation riktades arbetet på byutveckling och vi tilldelades byn Kiss Kiss som ligger ca 40 mil från kusten nära staden Basse. Skolan startades av byn och de byggde själva det enda skolhuset. Vi bidrog med skolmöbler, trädplantering, skolköksträdgård och en lärarbostad.

Numera går våra medlemsavgifter + förtjänster vid försäljning m.m. till den allmänna egeninsats som är 10% av Sidas bidrag.

Gambiagrupperna

Gambiagrupperna är en svensk religiöst och partipolitisk obunden biståndsorganisation som arbetar för en rättvisare fördelning av världens resurser och en solidarisk livsstil.

Om detta, samt om dess partnerorganisation Future In Our Hands - The Gambia finns att läsa på Gambiagruppernas hemsida. I Gambia finns en svensk halvtidsanställd samt 37 fast anställda gambier och flera projektanställda. De arbetar i team med inriktning på: Miljö, Utbildning, Organisationsutveckling och Lärarfortbildning påverkansarbete kring skadliga traditionella sedvänjor, m.m.

 

 

 

Gambiagrupperna/Stockholmsgruppen PG 47 27 91-3