Utbildningen av skolvaktmästare

Efter fyra års försöksverksamhet är utbildningen sedan år 2004 obligatorisk för samtliga vaktmästare där vi bygger skolhus.

Vid uppföljningen i december 2008 besöktes 23 skolor. Det finns ca 70 utbildade vaktmästare. Resultatet är fortfarande övervägande positivt även om en hel del verktyg försvunnit och inte ersatts. Tyvärr var det i flera fall rektorer som tagit med sig verktygen när de flyttat från skolan. Vi lägger stor vikt på ansvarsfrågan i utbildningen.

Utbildningen är under omarbetning eftersom vi numera arbetar med byprojekt. Vi planerar även att ha en uppföljningskurs. Från 2005 ingår en obligatorisk föreläsning om Hiv/Aids och Malaria.

Byutveckling i Kiss Kiss

Enligt Sidas direktiv arbetar Gambiagrupperna numera med byutvecklingsprogram.

Sedan 2008 stödjer Stockholmsgruppen byn Kiss Kiss som ligger ca 40 mil från kusten nära staden Basse. Personal från samtliga områden dvs Organisationsutveckling, Lärarfortbildning, Kvinnokooperativ och Miljö kommer att bygga upp kapaciteten i skolan, utbilda byns ledare i management, hålla miljöutbildning i fyra steg, bilda miljöklubb i skolan m.m.

Skolan startades av byn och de byggde själva det enda skolhuset. Det fanns inga skolmöbler i klassrummen så det blev den första insatsen att åtgärda. En trädplantering är på gång. Vi kommer att stanna i byn minst tre år under förusättning att byborna visar att de tar ansvar för byns utveckling och gör sin del av arbetet.

 

 

Gambiagrupperna/Stockholmsgruppen PG 47 27 91-3