Utbildningen av skolvaktmästare

Detta är inte ett projekt för Stockholmsgruppen men var år 2000 -2011 mitt (Sonjas) projekt. Behovet av underhåll var stort i skolor vi byggt på 80-talet. Trasiga skolmöbler, obrukbar svart tavla m.m krävde en varaktig lösning. Det var ett lyckat projekt men när vi inte fick bygga skolor för Sida-pengar försvann utbildningen för vaktmästarna. FIOH-TG bygger fortfarande många skolbyggnader men nu för gambiska statens medel, d.v.s. de får eller lånar pengar av UNICEF, Världsbanken m.fl.


Vaktmästaren i Ngayen Sanyal 2011

I slutet av 2011 gjorde jag en sista uppföljning och besökte då de skolor som haft utbildade vaktmästare sedan januari 2000. Där vaktmästarna finns kvar är resultatet fortfarande mycket positivt. Min förhoppning har varit att Utbildningsministeriet vid beställning av en ny skolbyggnation skulle inkludera en workshop av byggansvariga från FIOH-TG. Den extra kostnaden är försumbar och sparas in på kort tid om vaktmästare kan laga möbler, måla om svarta tavlan, fixa stängsel med mera. Tyvärr finns den utbildningen fortfarande endast på papperet.


Vaktmästaren i Kerr Ardo 2011
 

 

Gambiagrupperna/Stockholmsgruppen PG 47 27 91-3